Αναγεννητικές – Βιολογικές θεραπείες

Οrthobiologics (βιολογικές θεραπείες) ονομάζεται ο σύγχρονος κλάδος της Ιατρικής που αξιοποιεί την ικανότητα του ανθρωπίνου οργανισμού να θεραπεύεται με ίδια μέσα, χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις. Οι θεραπείες αυτές στηρίζονται σε αυξητικούς παράγοντες, κύτταρα και ιστούς. Η θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες περιλαμβάνεται τη χρήση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP’s).

 

Ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνθου, εφαρμόζει με μεγάλη εξειδίκευση την Αναγεννητική Ιατρική και τις βιολογικές θεραπείες. Τέτοιες είναι η χρήση βλαστοκυττάρων, αυξητικών παραγόντων, βιολογικών μεμβρανών, κ.α. Διαθέτει στο Ιατρείο, σύγχρονο εξοπλισμό φυγκοκέντρησης για την παραγωγή πλάσματος.

 

Οι θεραπείες με κύτταρα περιλαμβάνουν τη χρήση αυτόλογων χονδροκυττάρων στην αντιμετώπιση χόνδρινων ελλειμμάτων. Οι θεραπείες με ιστούς περιλαμβάνουν τη μεταμόσχευσης αλλομοσχεύματος. Οι βιολογικές θεραπείες περιλαμβάνουν την ενδοαρθρική έγχυση ουσιών που παράγονται από τον οργανισμό και πολλαπλασιάζονται εργαστηριακά. Η έγχυση απαιτεί εξειδίκευση του ορθοπαιδικού στις συγκεκριμένες θεραπείες. Με ανάλογη τεχνική διενεργούνται και παλαιότερες συντηρητικές θεραπείες, όπως η έγχυση υαλουρονικού οξέως.

 

Σε ποιες ορθοπαιδικές παθήσεις εφαρμόζονται οι βιολογικές θεραπείες

 

Στις ορθοπαιδικές παθήσεις, οι βιολογικές θεραπείες εφαρμόζονται με πολύ καλά αποτελέσματα για:

Οστεοαρθρίτιδα των αρθρώσεων.

Χόνδρινες βλάβες (μεταμόσχευση χονδροκυττάρων).

Ρήξεις μηνίσκων

Τενοντίτιδες

Συνδεσμικούς τραυματισμούς

Μυϊκούς τραυματισμούς

Δείτε αναλυτικά πώς εφαρμόζονται οι αναγεννητικές –βιολογικές θεραπείες από την ιστοσελίδα του Ιατρού: