Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αξονική τομογραφία – Aναίμακτη στεφανιογραφία

Νικητόπουλος Ν. Αθηνόδωρος

Νικητόπουλος Ν. Αθηνόδωρος

Επεμβατικός Καρδιολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η αξονική τομογραφία καρδιάς αποτελεί καινοτόμο αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο με την οποία μπορούν να απεικονιστούν γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια η καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία της.

Η αξονική στεφανιογραφία είναι μέθοδος απλή, ανώδυνη και αναίμακτη, καθώς δεν απαιτείται καθετηριασμός όπως στην εκλεκτική στεφανιογραφία.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού διενεργείται μέσω μιας περιφερικής φλέβας και η διενέργεια της εξέτασης ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.  Ακολουθεί μελέτη και ανασύσταση των εικόνων από εξειδικευμένους ακτινολόγους σε ειδικούς σταθμούς μετεπεξεργασίας. Η αξονική στεφανιογραφία δεν απαιτεί νοσηλεία του εξεταζομένου. Λόγω της χορηγήσεως σκιαγραφικής ουσίας (σκιαστικό), η μέθοδος, όπως άλλωστε και η εκλεκτική στεφανιογραφία, προϋποθέτει καλή νεφρική λειτουργία, καθώς το χρησιμοποιούμενο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να αποβεί νεφροτοξικό.

Η συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού καρδιολόγου, ωστόσο η αξονική τομογραφία καρδιάς δεν μπορεί να αξιολογήσει τα πολύ μικρά αγγεία. Όταν η αξονική στεφανιογραφία προσφέρει ενδείξεις για στενώσεις στα στεφανιαία αγγεία και εφόσον υπάρχουν κλινικά συμπτώματα και ευρήματα άλλων εξετάσεων, οι οποίες παραπέμπουν σε στενώσεις στεφανιαίων αγγείων, η διενέργεια της στεφανιογραφίας είναι αναπόφευκτη.

Πηγή: Άρθρο του Ιατρού στην ιστοσελίδα Healthclick.gr

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης