Προσθετική Οδοντιατρική

προσθετική

Όψεις

Αυτές οι προσαρμοσμένες όψεις συνήθως κατασκευάζονται από πορσελάνη (ενίοτε και από ρητίνη). Καλύπτουν τη μπροστινή επιφάνεια των δοντιών ώστε να αλλάξουν το χρώμα και/ ή το σχήμα τους. Οι όψεις διαρκούν περισσότερο από το bonding και παρέχουν μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Οι όψεις μπορούν να βελτιώσουν δόντια τα οποία:

Έχουν κενά μεταξύ τους

Είναι σπασμένα ή φθαρμένα

Είναι μόνιμα χρωματισμένα

Είναι ατελώς ή και κακώς σχηματισμένα

Είναι ελαφρώς στραβά

Οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, οπότε χρειάζεστε μία δεύτερη επίσκεψη στο ιατρείο, για την τοποθέτησή τους.

Στεφάνες

Αλλιώς αποκαλούνται και κορώνες ή θήκες. Καλύπτουν πλήρως ένα δόντι αποκαθιστώντας το με ένα με κανονικό σχήμα και εμφάνιση.

Οι στεφάνες μπορεί να είναι από μέταλλο, μέταλλο και πορσελάνη (μεταλλοκεραμικές) ρητίνη ή κεραμικά υλικά (ζιρκόνιο)

Μπορεί να χρειαστείτε στεφάνη για να:

Καλύψετε ένα δυσχρωμικό δόντι

Προστατέψετε ένα αδύναμο δόντι

Αποκαταστήσετε ένα σπασμένο ή φθαρμένο δόντι

Καλύψετε ένα δόντι με μεγάλο σφράγισμα

Στηρίξετε μία γέφυρα

Σαν επιεμφυτευματική στεφάνη

Καλύψετε ένα δόντι που έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)

Η Οδοντίατρος προετοιμάζει το δόντι πριν τη στεφάνη, παίρνει αποτύπωμα, παρέχει προσωρινή στεφάνη και σε μετέπειτα συνεδρίες τοποθετεί την τελική στεφάνη.

Γέφυρες

Χρησιμοποιούνται για να αποκαταστήσουν ελλείποντα δόντια με τεχνητά. Μπορεί να είναι κατασκευασμένες από χρυσό , κράματα, πορσελάνη  ή  συνδυασμό αυτών.

Η Οδοντίατρος προετοιμάζει τα δόντια στηρίγματα για να υποδεχθούν τις στεφάνες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα γεφύρωμα που αποκαθιστά το κενό. Έτσι δημιουργείται η γέφυρα η οποία συγκολλάται στα τροχισμένα δόντια.