Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης