Υποστήριξη μητρικού θηλασμού

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί μία φυσιολογική και φυσική επιλογή διατροφής του βρέφους, παρέχοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ιδανική αύξηση, ανάπτυξη και υγεία του.

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τον αποκλειστικό θηλασμό για τους πρώτους έξι μήνες ζωής του βρέφους και την συνέχιση του ως το 2ο έτος ζωής ή και περισσότερο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και επιθυμητό από την μητέρα και το παιδί. Από τον 6ο μήνα ζωής ο μητρικός θηλασμός συμπληρώνεται με την εισαγωγή στερεών τροφών για την κάλυψη των αυξανόμενων διατροφικών αναγκών.

 

Η διατροφή με μητρικό γάλα έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για το βρέφος και την μητέρα και παρόλο που αποτελεί μια φυσική πράξη, παραμένει σημαντική η ενημέρωση και η εκπαίδευση των νέων γονέων για την διευκόλυνση και προώθηση του.