Υπερλιπιδαιμία

Η Υπερλιπιδαιμία (Δυσλιπιδαιμία – αυξημένη Χοληστερίνη, αυξημένα Τριγλυκερίδια) είναι ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα νόσησης, κυρίως από Στεφανιαία Νόσο, μια σύγχρονη μάστιγα του Δυτικού Κόσμου.

 

Στο Ιατρείο γίνεται αρχική διάγνωση και αντιμετώπιση της αύξησης των επιπέδων της Χοληστερίνης ή/και των Τριγλυκεριδίων στα πλαίσια της αντιμετώπισης του Μεταβολικού Συνδρόμου.

Πιστοποιητικά Υγείας

Στο Ιατρείο διενεργείται ο απαραίτητος κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος απαιτείται για την έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών Υγείας, πχ για την έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης (Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών), αθλητών, μαθητών, κυνηγών, εργαζομένων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Σε περιπτώσεις σοβαρών νόσων, που αποτελούν κώλυμα για την εργασία, εκδίδεται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση προς τον εργοδότη για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Συνταγογράφηση Χρόνιας Θεραπείας

Ο Ιατρός είναι πιστοποιημένος στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση ιατρικών συνταγών ΕΟΠΥΥ χρόνιας ή μη θεραπείας, και λοιπών παροχών ΕΟΠΥΥ (πχ αναλωσίμων διαβήτη – ταινίες, βελόνες κλπ), καθώς και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ για απαιτούμενο περαιτέρω εργαστηριακό, απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η κάλυψη του μεγαλύτερου χρηματικού κόστους της θεραπείας από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.