ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Στις κακοήθεις βλάβες του μαστού περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία βλαβών, που καθεμία έχει και τη δική της αντιμετώπιση. Αδρά θα μπορούσε κάποιος να τις διαχωρίσει σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τις  in situ βλάβες (in situ καρκίνος του μαστού) και τις διηθητικές βλάβες (διηθητικός καρκίνος του μαστού). Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με την προέλευσή τους, τον ιστολογικό τους τύπο αλλά την ανοσοϊστοχημεία τους.

 

Στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού διαθέτουμε πολλές και διάφορες μεταξύ τους επιλογές. Η προσέγγιση αφορά είτε τη τοπική θεραπεία (χειρουργική αντιμετώπιση και ακτινοθεραπεία), είτε τη συστηματική θεραπεία (φαρμακευτική, ορμονοθεραπεία, ανοσοθεραπεία) ή και συνδυασμό αυτών. Ανάλογα με την περίπτωση προκρίνεται και η πιο αποτελεσματική.

 

Με βάση επομένως τα κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά της βλάβης και κυρίως την ταυτοποίηση της κακοήθους βλάβης από τη βιοψία, πάντοτε σε συνεργασία με την ασθενή καταρτίζουμε το αρτιότερο και σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα δεδομένα θεραπευτικό πλάνο. Σε αυτή τη διαδρομή η διαρκής επικοινωνία ανάμεσα στους θεραπευτές και την ασθενή είναι δεδομένη και σε κάθε περίπτωση εποικοδομητική.