Πιστοποιητικά Υγείας

Γίνεται λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και σωματομετρική εκτίμηση για την χορήγηση Πιστοποιητικού Υγείας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ειδικό πρόβλημα μπορεί να κριθεί απαραίτητη η παραπομπή σε κάποιο εξειδικευμένο ιατρό.