Παρακολούθηση νεογνών,βρεφών,παιδιών και εφήβων

Παρακολούθηση βρέφους για την σωστή ανάπτυξη του.

Έλεγχος στασιμότητας σωματικής ανάπτυξης παιδιού.

Παρακολούθηση ανάπτυξης σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παρακολούθηση ψυχοκινητικής ανάπτυξης