Παιδιατρική εξέταση-Προληπτικός έλεγχος-συμβουλευτική για θέματα ανάπτυξης και διατροφής

Αντιμετώπιση-Υποστήριξη-παρακολούθηση-διαχείριση οξέων- επειγόντων περιστατικών και χρόνιων παθήσεων.
Αντιμετώπιση παιδικων ασθενειών και λοιμώξεων.