Μεταβολικό Σύνδρομο

Κατά την σύγχρονη επιστημονική αντίληψη ο συνδυασμός παραγόντων, όπως κοιλιακής παχυσαρκίας, αρτηριακής υπέρτασης, υπεργλυκαιμίας, υπερλιπιδαιμίας, κατά πολλούς ενδεχομένως και υπερουριχαιμίας και διαταραχών της λειτουργίας του θυρεοειδούς, αναφέρεται ως Μεταβολικό Σύνδρομο και αντιμετωπίζεται συνολικά. Το Μεταβολικό Σύνδρομο σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και κίνδυνο εκδήλωσης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

 

Ο Ιατρός μετά από σχετική εκπαίδευση στο αντικείμενο Lifestyle Medicine: Nutrition and the Metabolic Syndrome στο Department of Continuing Education του Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA, διερευνά και αντιμετωπίζει ολιστικά τέτοιου είδους διαταραχές του μεταβολισμού.

Πιστοποιητικά Υγείας

Στο Ιατρείο διενεργείται ο απαραίτητος κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος απαιτείται για την έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών Υγείας, πχ για την έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης (Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών), αθλητών, μαθητών, κυνηγών, εργαζομένων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Σε περιπτώσεις σοβαρών νόσων, που αποτελούν κώλυμα για την εργασία, εκδίδεται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση προς τον εργοδότη για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Συνταγογράφηση Χρόνιας Θεραπείας

Ο Ιατρός είναι πιστοποιημένος στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση ιατρικών συνταγών ΕΟΠΥΥ χρόνιας ή μη θεραπείας, και λοιπών παροχών ΕΟΠΥΥ (πχ αναλωσίμων διαβήτη – ταινίες, βελόνες κλπ), καθώς και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ για απαιτούμενο περαιτέρω εργαστηριακό, απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η κάλυψη του μεγαλύτερου χρηματικού κόστους της θεραπείας από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.