ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης αφαίρεση του νεφρού μαζί με το περινεφρικό λίπος και συνήθως μαζί με το σύστοιχο επινεφρίδιο, σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί έξω από τον νεφρό και έχει διαστάσεις μέχρι 10-12 cm.