ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΛΙΘΟΤΟΜΗ

Η λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος αφαίρεσης σφηνωμένων λίθων του ουρητήρα. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν μεγάλους σε μέγεθος και σφηνωμένους λίθους στον ουρητήρα και στους οποίους έχουν αποτύχει άλλες  ενδοσκοπικές επεμβάσεις, όπως η εξωσωματική λιθοτριψία και η ουρητηρολιθοτριψία. Το γεγονός αυτό, την καθιστά γενικότερα σπάνια επέμβαση.

 

Αναγκαία θεωρείται όταν συνυπάρχουν πολύ μεγάλοι ουρητηρικοί λίθοι και στενώματα του ουρητήρα, οπότε και επιλύονται και τα δύο μαζί, ταυτόχρονα.