ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή είναι η αφαίρεση τμήματος ή μόνο του όγκου του πάσχοντος νεφρού με σκοπό την διατήρηση του μεγαλύτερου και υγιούς τμήματος αυτού του νεφρού, σε ασθενείς με μικρό, μέχρι 4 εκ., και περιφερικά εντοπισμένο όγκο του νεφρού.

Η μερική νεφρεκτομή, είτε διενεργείται λαπαροσκοπικά, είτε ρομποτικά, έχει απόλυτη ένδειξη:

σε ασθενείς με έναν μόνο νεφρό, είτε σε εκ γενετής μονόνεφρους, είτε σε επίκτητα μονόνεφρους

όταν συνυπάρχει όγκος και στον άλλο νεφρό.

Η μερική νεφρεκτομή έχει σχετική ένδειξη:

σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με άλλα σοβαρά συστηματικά προβλήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η νεφρική ανεπάρκεια, η στένωση της νεφρικής αρτηρίας κ.α.

σε ασθενείς που πάσχουν από κληρονομικά σύνδρομα και έχουν αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν όγκο και στον άλλο νεφρό.