ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ

Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης όγκων του επινεφριδίου, που συνίσταται στην αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου.

 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασθενείς με καλοήθεις όγκους του επινεφριδίου που είναι ορμονοπαραγωγικοί, όπως το φαιοχρωμοκύτωμα και άλλα  καλοήθη αδενώματα του επινεφριδίου. Επίσης εφαρμόζεται και σε ασυμπτωματικά  καλοήθη αδενώματα, όταν αυτά είναι μεγαλύτερα των 4-5 εκ., επειδή είναι μεγάλη η πιθανότητά τους να εξελιχθούν σε κακοήθη. Η εφαρμογή της μεθόδου σε πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκους του επινεφριδίου, που ξεπερνούν σε μέγεθος τα 6-7 εκ., είναι δυσχερής, ενώ σε μεταστατικούς όγκους έχει απόλυτη ένδειξη.