ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ

Η λαπαροσκοπική εκκολπωματεκτομή είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος αφαίρεσης μεγάλων εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασθενείς με μεγάλα εκκολπώματα οποιαδήποτε αιτιολογίας, είτε αυτά είναι συγγενή, είτε είναι επίκτητα , αποτέλεσμα, δηλαδή, άλλης παθολογικής κατάστασης όπως της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, των στενωμάτων ουρήθρας, είτε και νευρολογικών παθήσεων.