ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος διατομής της σπερματικής φλέβας με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν από κιρσοκήλη.

 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασθενείς με:

Παθολογικό σπερμοδιάγραμμα. Εκτιμάται ότι η αυξημένη θερμοκρασία στον όρχι, λόγω της παραμονής στάσιμου αίματος εντός του δικτύου της σπερματικής φλέβας, καθώς και η πιθανή παλινδρόμηση τοξικών μεταβολιτών από την νεφρική φλέβα, έχουν επιπτώσεις στην κινητικότητα και την μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Ελάττωση του μεγέθους του όρχι που φέρει την κιρσοκήλη συγκριτικά με τον άλλον όρχι, όταν αυτή υπερβαίνει το 20 %.

Έντονο πόνο στον όρχι, όταν αυτός ο πόνος δεν σχετίζεται με άλλη αιτιολογία.

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης γίνεται με γενική αναισθησία και βασική της αρχή είναι η ανεύρεση και διατομή όλων των φλεβών που δημιουργούν την κιρσοκήλη.

 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικά με την ανοιχτή επέμβαση, πλην των γενικότερων πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής,  είναι:

Δυνατότητα αντιμετώπισης κιρσοκήλης που υπάρχει αμφοτερόπλευρα, και δεξιά και αριστερά, με μία και μόνο επέμβαση.

Δυνατότητα αντιμετώπισης κιρσοκήλης και βουβωνοκήλης, όταν αυτές συνυπάρχουν σε κάποιον ασθενή, σε μία και μόνο επέμβαση.

Δυνατότητα αντιμετώπισης κιρσοκήλης σε ασθενείς με επανεμφάνιση αυτής μετά από αποτυχημένη ανοιχτή μέθοδο.

Δυνατότητα αντιμετώπισης κιρσοκήλης σε ασθενείς που τυχόν να εμφανίζουν συμφύσεις στην βουβωνική περιοχή από προηγηθείσες επεμβάσεις, όπως σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης βουβωνοκήλης.

Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική ακόμα και την ίδια ημέρα της επέμβασης και μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες, σε λιγότερο από μία εβδομάδα περίπου.