Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Με το Ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται καταγραφή και μελέτη της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.

 

Στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου ή της διερεύνησης καρδιολογικών παθήσεων χρησιμοποιείται Αυτόματος Ηλεκτροκαρδιογράφος με δυνατότητα καταγραφής του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε περιπτώσεις διάγνωσης καρδιολογικού νοσήματος η αντιμετώπιση γίνεται σε συνεργασία με Ειδικό Καρδιολόγο.