ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (TUIP)

Η διουρηθρική διατομή του προστάτη είναι η ενδοσκοπική μέθοδος που, με  ειδικά κοπτικά όργανα που εισέρχονται μέσα από την ουρήθρα, δεν αφαιρείται καθόλου προστατικός ιστός, αλλά γίνεται διάνοιξη της προστατικής ουρήθρας. Πραγματοποιούνται μία ή δύο βαθιές διατομές ή αυλάκια από τον αυχένα της κύστης έως το σπερματικό λοφίβιο της προστατικής ουρήθρας. Οι διατομές αυτές διανοίγουν την ουρήθρα, την κάνουν ευρύτερη και έτσι βοηθούν να γίνει η ούρηση ευκολότερη. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται ουροκαθετήρας.

 

Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή σε ασθενείς με μικρό, σε μέγεθος, προστάτη, αλλά με έντονα αποφρακτικά συμπτώματα.

 

Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης είναι:

Αποτελεί μια μικρή, σε χρονική διάρκεια, επέμβαση.

Νοσηλεία στην κλινική από 6 ώρες έως 1 ημέρα.

αφαίρεση του ουροκαθετήρα την επομένη μέρα της επέμβασης.

Η παλίνδρομη εκσπερμάτωση μετά από TUIP είναι λιγότερο συχνή απ’ ότι μετά από TURis.