ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΟΓΚΩΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Στους επιφανειακούς ή μη διηθητικούς. Σε αυτήν τη μορφή, ο καρκίνος περιορίζεται στο επιφανειακό στρώμα του τοιχώματος της κύστης. Οι βλάβες είναι μισχωτές (σαν μικρό κουνουπίδι) και προβάλλουν μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Στους διηθητικούς, όταν ο καρκίνος έχει προχωρήσει σε πιο βαθιά στρώματα (μυϊκό χιτώνα) της ουροδόχου κύστης.

Η θεραπεία των επιφανειακών όγκων γίνεται με χειρουργική αφαίρεση αυτών μέσω της ουρήθρας. Η διουρηθρική αφαίρεση των όγκων της ουροδόχου κύστης γίνεται με ειδικό εργαλείο, το ρεζεκτοσκόπιο, μέσα από το οποίο, με απευθείας όραση, βλέπουμε και εκτιμούμε τον όγκο και με ειδικό εργαλείο τον κόβουμε σε κομμάτια και τον αφαιρούμε. Η αφαίρεση πρέπει να είναι πλήρης, μέχρι την βάση του, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερα η σταδιοποίηση της νόσου.  Στην συνέχεια το θλικό αυτό αποστέλλεται για βιοψία, το αποτέλεσμα της οποίας θα ορίσει αν ο ασθενής χρειάζεται άλλου είδους θεραπεία.

 

Η διουρηθρική εκτομή των όγκων της ουροδόχου κύστης απαιτεί γενική ή ραχιαία ανασθησία.  Ο χρόνος παραμονής στην κλινική ποικίλει από λίγες ώρες μέχρι 1-2 ημέρες ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης που αφαιρέθηκε.