Διενέργεια εμβολιασμών

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα εμβόλια είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της δημόσιας υγείας, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό και πολύτιμο όπλο στην φαρέτρα του παιδιάτρου.

 

Η διενέργεια εμβολιασμών γίνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων όπως αυτό διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.