Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διαθλαστική χειρουργική

διαθλαστική χειρουργική2

Η διαθλαστική χειρουργική περιλαμβάνει διάφορες χειρουργικές τεχνικές που έχουν ως σκοπό να εξαλείψουν την ανάγκη χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής. Αυτές οι τεχνικές διορθώνουν με τη βοήθεια του Excimer Laser που προκαλεί φωτεκτομή, τα υπάρχοντα διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμού και μεταβάλλουν τη διαθλαστική ισχύ του. Δηλαδή, αναδιαμορφώνουν κατάλληλα την καμπυλότητα του κερατοειδή (το διαφανές πρόσθιο […]

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης