Αρτηριακή Υπέρταση

Η Αρτηριακή Υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, και ανήκει σε αυτούς που μπορούν να τροποποιηθούν με απτά θετικά αποτελέσματα. Επειδή κατά κανόνα δεν προκαλεί συμπτώματα, πολλοί ασθενείς αισθάνονται υγιείς και αγνοούν ότι πάσχουν. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η Αρτηριακή Υπέρταση μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα, βλάβες στους νεφρούς και τους οφθαλμούς, ακόμα και θάνατο.

 

Στο Ιατρείο γίνεται αρχική διάγνωση της Υπέρτασης και αιτιολογική διερεύνηση σε περιπτώσεις Δευτεροπαθούς Υπέρτασης. Επιπλέον γίνεται χρόνια παρακολούθηση με συνδυασμό μετρήσεων στο ιατρείο και στο σπίτι, καθώς και δυνατότητα 24ωρης καταγραφής (Holter πίεσης).

Πιστοποιητικά Υγείας

Στο Ιατρείο διενεργείται ο απαραίτητος κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος απαιτείται για την έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών Υγείας, πχ για την έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης (Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών), αθλητών, μαθητών, κυνηγών, εργαζομένων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Σε περιπτώσεις σοβαρών νόσων, που αποτελούν κώλυμα για την εργασία, εκδίδεται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση προς τον εργοδότη για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Συνταγογράφηση Χρόνιας Θεραπείας

Ο Ιατρός είναι πιστοποιημένος στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση ιατρικών συνταγών ΕΟΠΥΥ χρόνιας ή μη θεραπείας, και λοιπών παροχών ΕΟΠΥΥ (πχ αναλωσίμων διαβήτη – ταινίες, βελόνες κλπ), καθώς και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ για απαιτούμενο περαιτέρω εργαστηριακό, απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η κάλυψη του μεγαλύτερου χρηματικού κόστους της θεραπείας από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.