Αναπνευστικές Παθήσεις

Δύο κύριες αναπνευστικές παθήσεις είναι το Βρογχικό άσθμα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) κυρίως σε καπνιστές.

 

Στο Ιατρείο κατά την διερεύνηση των αναπνευστικών παθήσεων διενεργείται Παλμική Οξυμετρία για την αρχική εκτίμηση του επιπέδου της οξυγόνωσης του αίματος. Σε ασθενείς με Άσθμα ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) συστήνεται η διενέργεια Σπιρομέτρησης για την μέτρηση των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων όγκων αέρα και την τελική εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των μετρήσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε περιπτώσεις διάγνωσης αναπνευστικού νοσήματος η αντιμετώπιση γίνεται σε συνεργασία με Ειδικό Πνευμονολόγο.

Πιστοποιητικά Υγείας

Στο Ιατρείο διενεργείται ο απαραίτητος κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος απαιτείται για την έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών Υγείας, πχ για την έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης (Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών), αθλητών, μαθητών, κυνηγών, εργαζομένων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Σε περιπτώσεις σοβαρών νόσων, που αποτελούν κώλυμα για την εργασία, εκδίδεται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση προς τον εργοδότη για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Συνταγογράφηση Χρόνιας Θεραπείας

Ο Ιατρός είναι πιστοποιημένος στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση ιατρικών συνταγών ΕΟΠΥΥ χρόνιας ή μη θεραπείας, και λοιπών παροχών ΕΟΠΥΥ (πχ αναλωσίμων διαβήτη – ταινίες, βελόνες κλπ), καθώς και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ για απαιτούμενο περαιτέρω εργαστηριακό, απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η κάλυψη του μεγαλύτερου χρηματικού κόστους της θεραπείας από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.